WEES WOKE, VERWORPENEN DER AARDE!

In De Slimste Mens van afgelopen maandag noemde Maarten van Rossum (ons vuurvaste kenniskanon) onze zeventiende eeuw onomwonden de Gouden Eeuw. Hij vond het maar flauwekul dat we die eeuw niet meer zo mogen aanduiden. Ik roer het daarmee eens.

Laatst was ik in het Alkmaars Museum, waar een tekstbord aangaf dat ze de Gouden Eeuw voortaan de zeventiende eeuw gaan noemen. Zo kan iedere bezoeker zich erkend voelen, ook degenen wier voorouders toen niet zo’n toffe tijd beleefden. Dat was uiteraard de overgrote meerderheid van de toenmalige mensheid, maar het museum heeft vooral gekoloniseerde volken en slaven op het oog.

De arme Elsje Christiaens had een minder toffe Gouden Eeuw (©Rembrandt)

Goud geld
Slaven, schreef ik, u leest het goed, maar dat mag niet meer, je hoort nu ‘tot slaaf gemaakten’ te zeggen. Dat houdt kennelijk een zekere rehabilitatie in. Die slaven of hun voorouders werden geronseld door andere zwarte Afrikanen of Arabieren, die hen verkochten aan handelaars die hen weer doorverkochten na transport over de oceaan. Zeevarend Nederland heeft daar goud geld aan verdiend en de burgemeester van Amsterdam heeft daar onlangs excuses voor aangeboden.

Verdienmodel in ONZE Gouden Eeuw

Mensenmelk
Die excuses waren ongetwijfeld woke, een begrip dat zich met moeite nestelt in mijn cognitieve systeem. Woke betekent zoiets als ‘ontwaakt’, aanvankelijk in de geest van black life matters. Wees woke, verworpenen der aarde – en iedereen daaromheen. In een verder gevorderd stadium is woke het geloof dat je niemand op wat voor manier dan ook mag discrimineren. Zo las ik in de Volkskrant dat er wokelingen zijn die vinden dat er alleen nog maar mensen bestaan, geen mannen of vrouwen. Als ik me niet vergis doen ze dit uit consideratie met een groep die aangeduid wordt met een bepaalde letter uit de lhbti+-reeks, vraag me niet welke. Moedermelk heet in die kringen voortaan mensenmelk. Als je met alle geweld toch onderscheid wilt maken tussen mannen en vrouwen mag je praten over ballen- en baarmoederdragers.

Een mens
(©Hollandse Gronden)

Witte ballendrager
Vermoedelijk komt het uit wokeness voort dat we niet meer over negers mogen praten maar zwarte mensen moeten zeggen. Blank mag geloof ik evenmin, maar wit dan weer wel. Zelf ben ik derhalve een witte ballendrager die valt op baarmoederdragers. Hetero dus. Omdat ik ook wil participeren in de inclusiviteit stel ik voor om een extra h-tje toe te voegen aan het begrip lhbti+, zodat we het voortaan kunnen hebben over de lhhbti+ gemeenschap.

Steuntje in de rug
Overigens las ik in diezelfde Volkskrant een stukje waarin gerept werd van de lgbtqqip2saa-club. U mag zelf de uitleg googelen, maar ik vertel u alvast dat in deze afkortingenreeks de geronto-, necro- en pedofielen ontbreken. Dit zijn mensen die ook maar moeilijk uit de kast komen en best een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Ze hebben er immers niet om gevraagd zo te worden geboren. Dus misschien kunnen de g, de n en de p achter die andere afkortingen worden geplakt. Met ++ er er nog extra achter voor de ongetwijfeld nog vergeten groeperingen.

Ouderwetse Pride
Mocht er ooit weer een ouderwetse Pride in Amsterdam komen (ik las dat de laatste editie van afgelopen zaterdag een lusteloze pantoffelparade was), dan zie ik graag burgemeesters en andere woke hoogwaardigheidsbekleders uit hun dak gaan als er een roeiboot vol rollators of een kano met een kist langs vaart. Een pedofielenboot is zelfs mij een brug te ver, maar gelukkig melden de sociale media dat pedofielen zich uitstekend weten te redden met hun eigen exclusieve geheime netwerken.

Sloebers
Waar je al niet belandt als je je in woke bespiegelingen begeeft. Terug dus naar de Gouden Eeuw. De term zeventiende eeuw zou prima voldoen, zeggen ze, maar is even nietszeggend als achttiende, dertiende of negentiende eeuw. Dat Gouden slaat juist op het bijzondere van die tijd, toen onze streken een uitzonderlijke bloei doormaakten. Voor de sloebers bleef uiteraard genoeg ellende over, maar daar zie je ook in de musea weinig of niets van terug, ook niet na afschaffing van de Gouden Eeuw.

Zou het echt?

‘Liever dood’
Bij het Friese Warns staat op een gedenksteen ‘Leaver dea as slaef’, liever dood dan slaaf. Die kreet verwijst naar een heroïsche veldslag in een mythisch verleden en is verre van woke met zijn impliciete boodschap dat slavernij een eigen keuze is. Je kunt je tenslotte altijd nog doodvechten of van kant maken. Om het eigen heldendom te vieren komen jaarlijks Friezen bij deze gedenksteen bijeen. Ach, was iedereen maar zo dapper als die Friezen, dan had slavernij nooit bestaan en had de burgemeester van Amsterdam geen excuses hoeven aanbieden.

Verre van woke, deze helden….

3 reacties

  • Jos Riemersma-Tonnaer op 22 augustus 2021 om 20:57
  • Reageer

  Piter,

  Ooit in het verre verleden reeds, vertelde mijn schoonvader dat,
  in welk jaar weet ik helemaal niet meer door gebrek aan vaderlandse kennis,
  de Friezen de Hollanders verslagen hadden. Hij vertelde het met enige trots
  alsof hijzelf mee gestreden had.
  IK begreep van die trots, die ik meende te bespeuren, helemaal niets.
  Heeft de gedenksteen in Warns met die veldslag te maken?
  Ik heb genoten van jouw beschouwingen. Dank je wel

  • Martin Koster op 13 augustus 2021 om 13:21
  • Reageer

  Piter, ik ben het weer zo met je eens. griezelig gewoon.
  Dat moet anders, de volgende keer.

  • Menno Samplonius op 13 augustus 2021 om 13:10
  • Reageer

  De imbeciele homofiele joodse neger met een bult is uitgerust terug van vakantie. Met een perfecte woke up call.

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.