WAT MOETEN WE AAN MET DE ON-MENSEN?

Toen ik het tv-fragment van een talkshow zag waarin Ongehoord Nederland beelden toonde met als commentaar dat daarin te zien was hoe ‘negers blanken in elkaar sloegen’ ging er een schokje door me heen. Vroeger beschouwde ik het woord neger als een neutrale aanduiding van mensen van een bepaald ras. Maar de lading van sommige woorden verschuift; tegenwoordig is neger wat men noemt het n-woord, bijna net zo kwetsend als vroeger nikker, dat uit de VS overgewaaide scheldwoord.

Ook ras is tegenwoordig een omstreden begrip, voor zover het wordt toegepast op mensen. Het woord neger zou ik nu niet gauw meer gebruiken, maar ik heb sterk het vermoeden dat de omroep ON er juist van geniet om mensen te kwetsen door ze negers te noemen. Natuurlijk zullen ze dit op hoge toon ontkennen en zich verschuilen achter mijn vroegere opvatting. Ze zullen de vermoorde onschuld spelen, zoals hitsers altijd doen als ze iets wordt verweten.

Verzetshelden
Die van ON vinden zichzelf vast heel flink, een soort verzetshelden in een land waar een vuige linkse elite de massa beliegt, bedriegt, berooft, ‘omvolkt’ en onder de knoet houdt. Zij hebben in navolging van Trump de leugen en ophitserij tot hun voornaamste politieke wapen gemaakt. Nu moeten we op gezag van ON geloven dat die arme blanken ‘op grote schaal’ door ‘negers’ in elkaar worden geslagen. Andere bewijzen dan wat obscure internetfilmpjes levert ON niet voor deze opzienbarende stelling.

Abject, maar…
Uiteraard beroepen ON-mensen als Arnold Karskens zich op de vrijheid van meningsuiting en de persvrijheid. In zijn Volkskrantcolumn van deze week steunt Max Pam ze daarin. Pam vindt bijna alles weerzinwekkend wat zij (en naar ik aanneem ook hun Amerikaanse voorbeeld Fox News) te berde brengen, maar wil ze hun vrijheid laten. Democratieën moeten er mee leven, het is niet anders als ze hechten aan vrijheid van meningsuiting, vindt hij. Hij citeert Karel van het Reve: Als je mag zeggen wat je wil, dan mag je ook zeggen wat je wil. Dan kan je niet zeggen ’je mag zeggen wat je wil, behalve de dingen die wij op een lijstje hebben staan die je niet mag zeggen’. Van het Reve vindt kennelijk dus ook dat smaad, laster en discriminatie op grond van ras of seksuele geaardheid zijn toegestaan. Dit zijn een paar uitzonderingen op de vrijheid van meningsuiting die we al kennen.

Openbare schuldbekentenis
Maar staat het de pers vrij bewust en stelselmatig te liegen? Dat zou ik wel eens uitgezocht willen zien. De Fox-coryfeeën logen zich de naad uit de broek om Trump straks weer in het zadel te krijgen. Dat ze dat willen is een mening, prima dus, maar de leugens om die mening kracht bij te zetten niet, zou ik denken. Dat vond ook Dominion, voor zover die leugens deze fabrikant betroffen, die door Fox werd beticht van fraude met zijn stemmachines. Dominion stapte naar de rechter, maar nam voordat het tot een rechtszaak kwam genoegen met een schikking van ruim driekwart miljard dollar. Heel jammer, Fox mag dus liegen zolang ze maar betalen.

Publieke Omroep
Van het Reve en ook Pam vinden dat liegen ook onder de persvrijheid en vrijheid van meningsuiting valt. We liegen allemaal wel eens, zegt Pam. Ik zou liegen als ik dat ontkende. Sterker nog, onze samenleving is doordrenkt van leugenachtigheid. De meeste reclames beloven altijd meer dan ze kunnen waarmaken en schijnheiligheid is meer regel dan uitzondering. Daar komt bij dat het vertellen van onwaarheid niet meteen een leugen is. Wie oprecht iets meent dat niet klopt moet dat kunnen zeggen. Maar het verandert wat mij betreft bij verdachtmakingen die zonder een spoor van bewijs worden geponeerd door organisaties zoals een publieke omroep.

Harder nadenken
Ik hoop dat juristen en politici harder gaan nadenken over de reikwijdte van onze vrijheid van meningsuiting, opdat de vrijheid om leugens te verspreiden daar niet onder blijft vallen als ze de democratie ondermijnt. Het zal moeilijk worden juiste criteria te formuleren, maar dat mag geen reden zijn het niet te proberen. Waarom zou de democratie zich niet mogen verweren tegen organisaties binnen de publieke omroep die welbewust en stelselmatig liegen om mensen op te hitsen?
Ik hoop dat staatssecretaris Uslu ON uit het bestel gooit op grond van de inhoud van zijn programma’s. Dus niet omdat ON niet goed zou samenwerken met de NPO. Ik hoop dat Karskens daarna naar de rechter stapt. Misschien kan die alvast een begin van helderheid verschaffen.

Onzorgvuldig
ON beweert dat de NPO onzorgvuldig handelde toen ze Uslu verzocht de ON-licensie in te trekken. Zo kennen we ze wel: ze spuien de grofste leugens, maar willen zelf o zo zorgvuldig worden bejegend. Het is de omdraaiing van de Trumpen en de Poetins; de anderen brengen fakenews, Oekraïne is de oorlog begonnen, de NPO is onzorgvuldig. Het treft dat het logo van ON net een een aan/uitknop lijkt. Drukken, zou ik zeggen, voordat het riool verstopt raakt.

Wartena augustus 2020
(foto Hollandse Gronden)

1 reactie

    • Ynskje op 28 april 2023 om 10:10
    • Reageer

    Wel eens gekeken naar de uitzendingen van ON?

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.