VREES DE TOEKOMST NIET, WORDT HESTERNIET

Weldenkende mensen maken zich grote zorgen nu een kenau op klompen door onze politieke porseleinkast dendert. Is Nederland reddeloos verloren? Welnee, er is niets aan de hand. Het Wetenschappelijk Hesternisme biedt uitkomst. Sluit u aan bij de Hesternieten. Zij weten dat alles zomaar weer anders kan zijn en eigenlijk niks is.

Op 28 mei 2021 schreef ik op deze plaats al over dit nieuwe geloof, dat alle oude geloven doet wankelen. Het Hesternisme zet zich af tegen de evolutieleer, en stelt daar tegenover een super-creationisme. Traditionele creationisten geloven dat god ‘hemel en aarde’ zesduizend jaar geleden schiep. De eerste Hesternieten hebben deze op zich sympathieke gedachte uitgewerkt en kwamen tot de slotsom dat de schepping van gisteren is. Hesternus: latijn voor ‘van gisteren’. Ook dit bleek een misvatting, al zaten ze dicht bij de waarheid.

Dinosauruseieren
Eerst een toelichting. Laten we even uitgaan van die zesduizend jaar. Hoe kan de aarde toen geschapen zijn, hoewel wetenschappelijk is bewezen dat vondsten zoals bijvoorbeeld dinosaurus-eieren van miljoenen jaren her dateren? Dat kan omdat god, zoals we de schepper gemakshalve noemen, die eieren daar heeft neergelegd. Om ons op de proef te stellen schiep hij (als hij een hij is, wat onwaarschijnlijk is, en ook geen zij, het of hen) hiermee niet alleen hemel en aarde, maar ook illusies, zoals de illusie dat zijn schepping al veel langer bestaat dan die 6000 jaar. Ja, die god, dat is me een grapjas.

Wie niet inziet dat god dino-eieren verstopte is een struisvogel.

Morgen bestaat niet
Hesternieten hebben deze redenering doorgetrokken: hoezo 6000 jaar geleden? Nee, god schiep zijn schepping pas gisteren. Wat wij aan verleden met ons meedragen heeft hij ons ingeprent. Adam en Eva hebben nooit bestaan, Noach niet, de farao’s niet, de oude Grieken en Romeinen niet, Jezus en Mohammed niet. Dichter bij huis: de tachtigjarige oorlog niet, je overleden grootje niet. God schiep gisteren het universum met alles er op en eraan zoals we dat nu aan ons zien verschijnen, inclusief de illusie van een verleden. Oude mensen zijn dus ook maar een dag oud, al denken ze daar zelf anders over. Ze kijken terug op een ingeprent verleden dat nooit heeft bestaan. Hetzelfde geldt ons toekomstbeeld. Wij denken ver vooruit, maar ‘morgen’ bestaat niet. ‘Morgen’ is er een nieuwe wereld die gisteren is geschapen. En die kan heel anders zijn dan de onze, al naar gelang de luim van god de schepper.

…allebei even oud…

Tijd bestaat niet
Zo denken dus de eerste Hesternieten. Ze zijn dicht bij de waarheid, maar hebben die nog net niet te pakken. Het Wetenschappelijk Hesternisme daarentegen zet de puntjes op de i en heeft de redenering tot het uiterste doorgetrokken. Dat is mogelijk gemaakt door een wetenschappelijke doorbraak, die god heeft meegebakken in de schepping waar wij nu middenin zitten en die hij toeschrijft aan de nalatenschap van de beroemde natuurkundige Stephen Hawking. Dat is het besef dat tijd niet bestaat. Op 11 maart onthulde Hawkings naaste medewerker Thomas Hertog dat in de Volkskrant. Tijd is ook een illusie. Ook gisteren bestaat dus niet. Wat bestaat dan wel? Hoe kan het bijvoorbeeld dat u dit leest? Dat is al weer zo’n illusie.

Een illusie

Mitrailleur
Uit de wiskunde kennen we de limieten. Eén gedeeld door twee is een half, één gedeeld door drie een derde, en naarmate je een getal deelt door een groter getal komt de uitkomst dichter bij nul. Nul bereik je als je één door oneindig veel deelt. That’s the limit. Maar het kan niet. En dit is wat het Wetenschappelijk Hesternisme heeft vastgesteld als uiterste consequentie van het hesternitische gedachtengoed: god schiep de wereld één gedeeld door (oneindig – 1) seconden geleden. Korter geleden bestaat niet. En dat herhaalt hij als een militair die met een supersonische mitrailleur niet met kogels, maar met werelden schiet. Tegelijkertijd verdwijnen de voorafgaande werelden, want die hebben geen tijd. U denkt misschien: wat een drukte, wat een inspanning voor zo’n kort resultaat. Maar god doet dat met twee vingers (als hij vingers heeft, wat onwaarschijnlijk is) in de neus (als hij een neus heeft, wat al even onwaarschijnlijk is).

..en god schiet hemels en aardes…..

Halleluja
U denkt dat u hier minuten lang zit te lezen, maar dat is een misvatting. Laat het maar eens diep tot u doordringen, al is het moeilijk te begrijpen, laat staan te aanvaarden, dat u slechts een minimale fractie van een seconde bestaat, terwijl u zich een wereld aan tijd, verleden en toekomst inbeeldt. Dat is gods Grote Gave aan ons allen. Halleluja!
Sluit u aan bij het Wetenschappelijk Hesternisme en geniet met ons van het idee dat er geen toekomst is. Laat u geen angst inboezemen door die trien op kistjes waar de hooivorken achteraan lopen. Begraaf uw zorgen over de toekomst van de aarde en uw kinderen. Het zijn illusies. De volgende wereld kan heel anders zijn, maar wat maakt het uit? U bent al weg terwijl u dit leest, want tijd bestaat niet. Vrienden, is dat niet wonderbaar?

Sluit u aan
Bent u ook zo enthousiast geworden over het Wetenschappelijk Hesternisme? Bent u ook al uw zorgen beu? Wilt u ook af van al dat stompzinnige bijgeloof? Sluit u dan aan bij de Bond van Wetenschappelijke Hesternieten en stort al uw geld op rekening NL21 HESB 0237 6582 33 t.n.v. BWH-Nederland. Zo bewijst u dat u niet van gisteren bent en door hebt dat zelfs geld een illusie is.

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.