‘VERLIEZERS’ MOETEN SAMEN NEOLIBERALE FAKE-VERKIEZINGEN AANVECHTEN

In Nederland gebeurt alles 50 jaar later, heet het, maar met de verkiezingsfraude lopen we in de pas. Net als in de VS waren de verkiezingen van eergisteren fake-verkiezingen. Een neo-liberale coup; iedereen met hersens in zijn kanis ziet het bedrog.

Wie organiseerde de verkiezingen? Ollongren van D66. Wie won ze? Kaag van D66. En natuurlijk Rutte, de aanstichter van het complot. De grote haast waarmee Ollongren en Jorritsma (VVD) tot ‘verkenners’ zijn gebombardeerd spreekt boekdelen. Verkenners ammehoela, ze moeten een al lang uitgestippelde weg ‘verkennen’.

Meteen mis
Het ging meteen al mis bij het stemmen over de post. De oudjes begrepen niks van het gehannes met twee enveloppen. Trof dat even? Snel werd er een mouw aan gepast met steun van de Raad van State, een flagrant-corrupte instelling, zoals ook al bleek bij het kinderopvangtoeslagschandaal. De stembiljetten mochten plotseling onreglementair worden geopend en geen hond die zicht had op wat zich toen afspeelde. Dat was nog maar het begin.

Binnensof

Nooit eerder vertoond dieptepunt
Bekijken we de onwaarschijnlijke uitslagen. Eerst links. PvdA, GroenLinks en SP behaalden samen slechts 25 zetels, een nooit eerder vertoond links dieptepunt. De PvdA haalde bij de Europese verkiezingen twee jaar geleden al evenveel zetels in haar eentje. Dat bewijst dat deze partij toen van de kiezer al niet meer hoefde te boeten voor de zonden van het kabinet Rutte/Asscher. Hoezo nu dan wel? Dit stinkt.

Heroïsche strijd
Dan GroenLinks. Iedereen weet dat de klimaatcrisis het belangrijkste politieke thema is van deze verkiezingen. Freek de Jonge zei het zelf. Dan geloof je toch niet dat Jesse’s partij, de klimaatpartij bij uitstek, wordt gehalveerd? Wie is er hier gek?
De SP vecht al vier jaar tegen de neo-liberale bevoordeling van het kapitaal waarmee drie kabinetten-Rutte de sociale rechtvaardigheid hebben weggevaagd. Iedereen is het daarover eens, zelfs Rutte zelf. Voeg daarbij de heroïsche strijd voor de slachtoffers van de toeslagencrisis van Renske Leijten, het volhardende, sympathieke SP-kamerlid. En dan toch verliezen – gelooft u het?

Fake-volksvertegenwoordiging

Ziekenboeg
Van hetzelfde laken een pak bij het CDA. Pieter Omtzicht vocht zich zij aan zij met Leijten het snot voor de ogen en was zelfs nog scherper in het toeslagendebat. Een kanjer van een kamerlid. Nu worden we geacht te geloven dat het Nederlandse volk zo ondankbaar is hem en zijn partij na deze haast bovenmenselijke prestatie te laten vallen: vijf zetels verlies voor het CDA. Geen wonder dat Omtzicht zich in overspannen toestand heeft teruggetrokken in de ziekenboeg.

Extreem rechts
Ook de extreem-rechtse flank is genaaid bij het leven. Ik wijs op een Richard de Mos, die met Code Oranje een geweldige campagne voerde. Deze man is van het volk, zo bewijst zijn dansje naast de campagnebus. Nul zetels? Onbestaanbaar. En Wilders, die in de tv-debatten het scherpste debatteerde van alle politici en met ongekende eloquentie het onderbuikgevoel vertolkte. Resultaat? Zetelverlies. Het verstand staat er bij stil. Tenzij…… Precies!

Spuugzat
Baudet van Forum kreeg slechts 8 zetels toebedeeld, terwijl hij toch zeker recht had op 20, gezien zijn uitslag voor Europa. Het kan niet anders of de Judas Alliantie van JA21 is op slinkse wijze misbruikt om hem bij de telling de wind uit de zeilen te houden. Dit is het verdeel en heers van de gevestigde neoliberale orde. Ze waren slim genoeg om niet de absolute meerderheid te halen, want het bedrog moest niet teveel opvallen. Maar tegen de lamp lopen ze toch. Rutte die zogenaamd opnieuw het vertrouwen van de kiezers won, dat kan gewoon niet, gezien de grote onvrede onder het volk, dat deze man die grossiert in loze beloften spuugzat is.

Fakeverkiezingen

Op de koffie
Hoe kon dit bedrog plaatsvinden? Dat wordt meteen duidelijk als we naar de samenstelling van de stembureaus kijken. In meerderheid worden die bemand door gemeentepolitici van de heersende partijen en hun lakeien, de gemeenteambtenaren. Zo werd de loper uitgelegd voor een stelletje zorgvuldig geïnstrueerde bedriegers. Maar ze konden nog wel eens raar op de koffie komen.
Want Willem Engel is naar de rechter gestapt omdat hij met zijn naamloze partij nul zetels heeft gehaald. Niet eerlijk jegens de man die leiding gaf aan de strijd tegen de coronadictatuur en te onwaarschijnlijk om waar te zijn.

Bestorming
Maar met alle waardering voor Engel, het is aan Baudet om alle ‘verliezers’ van links tot rechts om zich heen te verzamelen om samen keihard terug te slaan. Eerst met z’n allen naar de rechter, naar voorbeeld van Baudets grote held Trump. Vervolgens meteen tijdens de eerste zitting van de nieuwe tweede kamer nieuwe verkiezingen eisen. Kan haast niet mislukken, want samen hebben de bedrogenen een meerderheid. Maar mocht zelfs die poging onverhoopt stranden, dan wordt een bestorming van het Binnenhof onvermijdelijk. Uiteindelijk zal het volk winnen! Rutte en Kaag eindigen hoe dan ook in het cachot. Ze hebben er zelf om gevraagd.

7 reacties

Naar het reactie formulier

  • Johan Boelman op 28 maart 2021 om 18:21
  • Reageer

  Het wordt steeds duidelijker wat er bedoeld wordt met “Pieter Omtzicht: andere functie”.
  Hij is de beoogde opvolger van Mark Rutte, het wordt tijd voor een integere leider, die problemen niet schuwt en onder het tapijt veegt. Blijft alleen nog de vraag wie tot deze heldere conclusie is gekomen.
  Links heeft na het jammerlijke vertrek van Lodewijk Asscher (die als enige conclusies verbond aan de misstanden bij de Toeslagenaffaire, die overigens al van eerdere datum bleek te zijn) op dit moment nog niet een volwaardige opvolger voor Rutte. Dan als tussenstation maar iemand die zich per abuis aan het CDA heeft verbonden, hetgeen hem te vergeven valt. Een kleine misstap waar heel veel goeds tegenover staat. Ben benieuwd wanneer Rutte z’n verlies zal erkennen.

  • Hans op 22 maart 2021 om 14:33
  • Reageer

  Rechts is nu populair, maar 50 jaar geleden was dat links. Ook het Hogeland profiteerde daarvan. De spotgoedkope behuizingen lokten aanvankelijk kunstenaars, hippies en studenten. Zij werden door eigenheimers spottend ‘import’ genoemd en importeerden een waaier aan linkse denkbeelden. Mijn kameraad en ik hadden deze fase al achter de rug en besloten nu concrete politiek te bedrijven. Vanuit ons dorp zagen wij dit als een logische stap, omdat naast hervormden, gereformeerden, vrijgemaakten en socialen, er ook communisten woonden. De laatsten danken wij aan Roosje Vos die voor de oorlog was getrouwd met de hoofdmeester van de openbare school en streed voor het vrouwenkiesrecht. Aldus besloten we ons aan te melden als lid van de afdeling Uithuizen. De gewortelde partijgenoten werden als snel onze vrienden en dat geldt ook voor de Waarheid-lezers in ons dorp. Bijzonder waren ook onze contacten in het naburige Usquert, waar maar liefst vier garnalenvissers lid waren van de CPN. Als hulpje leidde dat in de herfst tot spannende tochten in de zeegaten van Schild, Lauwers en Eems. Met strakke wind en dampende kookpotten was het oppassen geblazen. Maar het mooist waren de bijvangst en het opwarmen in de kajuit met Rutte Jenever! Maar aan alles komt een eind. Na enkele jaren ontstonden er spanningen tussen onze afdeling en de partijtop. Bij een commentaar op een nieuwe beleidsnotitie na een flinke verkiezingsnederlaag barste de bom. Partijprominent Koert Stek werd vanuit Oost-Groningen naar Uithuizen gestuurd om die verrekte studenten een lesje te leren, want hij rekende op de steun van zijn oudere partijgenoten. Maar hij gokte mis. Nadat hij was uitgeraasd tegen de ‘revisionisten’ kreeg hij de wind tegen van zijn immer volgzame partijgenoten. Hun woede eindigde met het neersmijten van hun partijboekjes voor zijn neus. Nee, zo had onze bolsjewiek het niet bedoeld. Mijn maat en ik voelden ons wel een beetje schuldig aan al die commotie. En een ding was zeker, we hadden vrienden voor het leven gemaakt.

  • Jochem op 20 maart 2021 om 15:02
  • Reageer

  Beste Zijzee, wat prachtig zoals jij op een gezamenlijk thema uiterst links en rechts weet te verenigen. Of eigenlijk tot een gedreven en activistische eenheid weet te formeren. Een formatie waar de beste Rutte zijn vingers bij af kan likken. Had je ook niet nog een (gevraagd en ongevraagd) adviesburootje? Ik zou zeggen: aan de slag.

  • Ollo Steenhuizen op 20 maart 2021 om 02:00
  • Reageer

  Een briljante uiteenzetting over de verwording van de verkiezingen en nog waar ook. Alles voortgekomen uit de meedogenloze verdorvenheid van het kapitalisme, de renteboeren en de vervloekte marktwerking. En dat alles om de kleine man er onder te houden. Een voorbeeld: enige tijd geleden kostte een kroket 0,25 gulden en nu 1,50 Euro’s ( keer 2.20 ). En waarom? Juist. Niet alleen stand de pede naar het binnenhof, anders is de geest weer in de fles, maar zelfs naar de senaat. In de senaat hebben wijze mannen zitting en dames ook, zij oefenen controle uit op de producten van de beginnende politici. Er is zelfs een senator die geld inzamelde voor Pol Pot! Deze ervaren gekozenen zullen het gekonkel achter de verkiezingsdeuren rechtzetten. Alleen houten knuppels zijn toegestaan, geen zwaar materieel, men moet het daar wel kunnen voelen. Leve de vooruitgang!

  • Menno Samplonius op 19 maart 2021 om 16:06
  • Reageer

  Alle linkse thema’s ten spijt, klimaatcrisis voorop, ze slaan niet aan. Als het water ons letterlijk aan de lippen staat, misschien dat het volk dan, veel te laat, zal roepen naar de roden.

  • Bas Verwey op 19 maart 2021 om 14:36
  • Reageer

  Doorpakken is goed, vond Wopke. Nee recenter werden we ook nog eens met de neus op de feiten gedrukt:

  https://www.youtube.com/watch?v=5MPbOBegpyQ

  We zijn veel te slap!

  • Dirk Dragstra op 19 maart 2021 om 11:57
  • Reageer

  Hoezo alles 50 jaar later? Nederlanders zijn vooral kort van memorie. Wie weet nog van 1672, 350 jaar eerder? Korte metten met de regenten, volgens afdoend Haags-orangistisch recept. Laten we die les anno nu verloren gaan? Niet alleen Rutte en Kaag in het cachot, maar de rest van heel de corrupte kliek erbij. Willem Alexander van Oranje gaat maximaal verlicht regeren. Richard de Mos houdt het gepeupel beschikbaar (code oranje) en op afroep inzetbaar (code rood). Een mooie Haagse traditie herleeft! Genoeg gepolderd, genoeg gepalaverd. Eindelijk redeloos. Maar dan wel nu doorpakken!

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.