Privacy

Communicatie met zijzee.nl, c.q. Piter Bergstra, vindt via e-mail of een daartoe ingericht contactformulier plaats. Daarbij verstrekte gegevens worden op een goed beveiligde plaats bewaard en zullen nooit aan derden worden verstrekt.

Bij het bezoeken van deze website wordt maar één cookie geplaatst, nl. het adres van de website: https://zijzee.nl.

In het algemeen geldt dat dit soort zaken worden beheerd in de privacyinstellingen van uw webbrowser. Raadpleeg eventueel de helpfunctie van uw browser. Wilt u bijvoorbeeld cookies van specifieke partijen uitzetten, dan kan dat via youronlinechoices.eu.

U kunt te allen tijde verzoeken om uw verstrekte gegevens te verwijderen.