OPA’S EN OMA’S OPNIEUW DE DUPE, NU VAN VERBOD OP EENDJESVOEREN

In ettelijke gemeenten is het voeren van de eendjes met brood verboden op straffe van een hoge boete. Andere gemeenten bereiden een verbod voor, zoals Rotterdam, zo lazen we in de Volkskrant. De conflictstof ligt hoog opgetast, want er zijn grote belangen mee gemoeid van verschillende partijen. Zijzee loopt ze met u door.

Volkskrant 6 maart 2022

Opa’s en oma’s worden het zwaarst getroffen. Geen eendjes meer mogen voeren met de kleinkinderen is een klap in hun gezicht en minstens zo’n ramp als het knuffelverbod in coronatijd. Er wordt gewaagd van onnoemelijk leed.

Daar komen opa en oma met de eendenbroodzak

De eenden zijn in de loop der eeuwen verslaafd geraakt aan brood als bijvoer. Zodra zij een grootouder met een kleinkind gewaar worden zwemmen en draven ze er snaterend op af. De Pavlov-honden zijn er niks bij. Een voederverbod is een serieuze bedreiging voor de eendenstand. Preluderend op het verbod heeft het Rotterdamse dierenasiel samen met de dierenambulance een ton subsidie aangevraagd voor een Jelliduck-kliniek.

Ratten en duiven vinden het fantastisch dat de eenden het hun toegeworpen brood lang niet op kunnen. Ze eten graag een hapje mee, met als gevolg exploderende ratten- en duivenpopulaties in steden en dorpen. Dit wordt als een belangrijke reden aangevoerd voor het verbod. Duiven hebben nog niks in de gaten, maar de ratten, die zoals bekend zeer intelligent zijn, zitten zwaar in de rats. Irrationeel, zo noemde hun ambassadeur J. Ratzinger het voornemen tijdens een gemeentelijke inspraakavond.

Vissen hengelen ook mee naar het brood. Vooral voorn en baars zijn er dol op. Maar vissen zijn dom en hebben niet in de gaten dat brood blauwalg veroorzaakt in het water, met zuurstofgebrek en sterfte onder de eigen gelederen tot gevolg.

Sportvissers zien dit gevaar terdege en staan dan ook pal achter het verbod. “We moeten de vissen in bescherming nemen”, aldus de voorzitter van de Rotterdamse sportvisclub In de haak aan de haak. “Wij zijn voor zorgvuldig vissen met respect naar de vis toe”. Zijn leden hengelen nog wel met brood, maar alleen aan de haak, en gooien geen lokbrood rond de dobber.

Natuureducatie-werkers staan genuanceerd in de problematiek. Aan de ene kant zien zij in dat het voeren van de eendjes nadelig kan uitpakken voor de natuur, maar daar staan educatieve voordelen tegenover. “Zo leren de allerkleinsten een stukje natuur kennen. Er komen veel verschillende dieren op het brood af en die leren ze dan meteen ook kennen. Heel leerzaam”, aldus Kees Moeliker, directeur van het Natuurhistorisch Museum in de Maasstad. “Vooral voor stadskindertjes is dit van onschatbare waarde”.

Kees Moeliker

Peuters en kleuters: De kindertjes zelf bevestigen dit desgevraagd. “Als ik geen eendjes mag voeren verveel ik me dood bij opa en oma. Bovendien leer ik dan de natuur niet kennen”, aldus Dennis Hoeveman (4) uit Rotterdam. Zijn zusje Gabi (2) roert het met haar broertje eens. “Als wij geen eendjes meer mogen voeren weten opa en oma zich geen raad met ons. Dus laat ze nou.”

Dennis (l) en Gabi

Raadsleden staan lijnrecht tegenover elkaar. Ruud van der Velden van de Partij voor de Dieren is blij dat er eindelijk een einde komt aan de enorme schadepost voor natuur en milieu en wijst erop dat het zout in het brood heel ongezond is voor eenden. De Ouderenpartij heeft geen goed woord over voor het verbod. Fractievoorzitter Den Daas: “De pensioenen zijn al in geen eeuwigheid geïndexeerd, het nieuwe pensioenstelsel is een ramp en nu worden de ouderen opnieuw gepakt. Komt er dan nooit een einde aan?” Leefbaar Rotterdam lacht erom. “Absurd. Mogen wij geen eendjes voeren met onze kleinkinderen, terwijl moslims hele broden in het gras gooien”? aldus fractiewoordvoerder Benvenido van Schaik.

Theologen hechten aan het Koran-gebod dat overtollig brood terug moet worden gegeven aan de aarde. Moslimtheologen bestuderen nu de mogelijkheid om hier een andere invulling aan te geven. “Bijvoorbeeld door minder brood weg te gooien. Als we minder brood kopen of meer brood opeten moet dat lukken,” zegt een imam die niet met name genoemd wil worden.

Ratzinger

De bakkersvakbranche heeft een krachtig protest laten horen tegen het verbod. Woordvoerder Bruno de Witte wijst op de educatieve waarde van het eendjesvoeren. “De peuters en kleuters maken zo kennis met de veelzijdigheid van ons brood. Dat je het zelf kan eten, maar ook kan weggeven. Zo leren onze kinderen om ook aan andere schepsels te denken.” Hij prijst de moslims de hemel in. “Ze kopen extra brood om het terug te geven aan de aarde. Dat is een stukje respect voor de Schepping waar we alleen maar U tegen kunnen zeggen.”

De vogelbescherming oppert op haar website dat opa’s en oma’s ook doperwten en mais kunnen voeren. “Dat is minder schadelijk voor de eenden”, zegt een woordvoerder, “al is het misschien minder praktisch. Het vraagt meer voorbereiding en het is duurder. Bovendien blijven de oudjes dan nog langer met hun beschimmelde brood zitten. Het is al een heel ding als ze een half broodje in drie dagen weggekauwd krijgen. Maar in dit geval gaat de gezondheid van de eenden voor. ”

Op de Volkskrant-foto van Raymond Rutting heeft maar één eend belangstelling en zijn opa’s, oma’s, ratten noch kleuters te bekennen. Een eindredactionele misser bij een prime verhaal.

Integrale afweging
In het voortreffelijke Volkskrant-artikel van Robert van de Griend, waaraan ik veel van het bovenstaande heb ontleend, kwamen helaas niet alle aspecten van de problematiek aan bod. Ik heb geprobeerd daar alsnog in te voorzien, maar geef onmiddellijk toe dat ik evenmin volledig ben. Zo heb ik de tarweboeren en de aaswormen nog buiten beschouwing gelaten. Gezien de complexiteit van het vraagstuk pleit ik voor een integrale belangenafweging. Mijn voorstel zou zijn dat een landelijke task force met vertegenwoordigers van alle betrokken partijen drie jaar de tijd krijgt om tot een afgewogen voorstel te komen. Tot zolang kunnen de gemeenten hun eendjesvoerverbodsverordeningen opschorten.

2 reacties

  • Jos Riemersma-Tonnaer op 3 april 2022 om 14:00
  • Reageer

  jcgriemersma@gmail.com

  Beste Piter,

  Ik ben werkelijk verrast door jouw artikel.
  Heb nooit het vermoeden noch gedachten gehad dat er zoveel verschillende aspecten
  aan het voeren van eendjes met overgebleven brood zaten.
  Alles overwegende, trek ik toch de conclusie dat het jammer is dat we schijnbaar
  teveel brood inkopen en er dan maar ( denken we tenminste) een nuttige bestemming
  aan geven.

  • Menno Samplonius op 1 april 2022 om 11:08
  • Reageer

  Oma Duck kritisch over het eendenvoerverbod: “Ge loopt naar ’t eendeëi en laat het ganzeëi vallen.”

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.