NIET TE GELOVEN: TRUMP GAAT DE AARDE REDDEN VAN DE OPWARMING

Donald Trump die de aarde gaat redden, wie had dat gedacht? Toch staat dat te gebeuren. De verguisde voormalige en toekomstige president van de Verenigde Staten zal de opwarming tegenhouden. Jammer voor de democratie, maar fijn voor de mensheid.

Trump beweerde tot nu dat het klimaatprobleem flauwekul is. Maar hij is bekeerd door prof. dr. ir. Camiel van Groenebeecke, hoogleraar planetaire ballistiek van de universiteit van Ukkel. De geleerde hoefde Trump alleen maar voor te spiegelen dat hij de geschiedenis zal ingaan als de Grote Redder der Mensheid. Uit electorale overwegingen blijft Trumps bekering geheim tot na zijn presidentverkiezing in 2024. Daarna zal The Donald toeslaan.

Twee graden daling
Bijna twee jaar geleden berichtte Zijzee als enige over Van Groenebeeckes geniale plan om de aarde te redden. De gelauwerde professor heeft een methode gevonden om de aarde in een ruimere ellips om de zon te laten draaien (zie inzet). Resultaat: twee graden daling van de gemiddelde temperatuur op onze planeet. En minstens zo belangrijk: we kunnen ons leven op de oude voet voortzetten.
Na de publicatie bleef het stil, alsof niemand het plan serieus nam. Maar dat is schijn, want Van Groenebeecke verzamelde een keur van wetenschappers om zich heen die met vereende krachten aan de slag gingen om zijn idee handen en voeten te geven.

De aarde deinst terug van de zon en koelt af
In het binnenste van de aarde bevindt zich een harde kern. Daaromheen is er een vloeibare schil van ongekende hitte, die onder enorme druk staat. Door een deel van deze onuitputtelijke druk in de richting van de zon te laten ontsnappen ontstaat het effect dat we allemaal kennen van de strak opgeblazen ballon die van je wegvliegt als je hem loslaat. Het gaat er dus om om recht tegenover de zon druk laten ontsnappen waardoor de aarde terugdeinst van de zon. Hoe groter de afstand van de zon, hoe groter de afkoeling van de aarde. Voor exacte informatie en boeiende details zie de Zijzee van 12 november 2021:
https://zijzee.nl/ventieleke-aan-aardbol-redt-ons-uit-broeikascrisis/

Doorsnee van de aarde, getekend door Van Groenebeecke ter illustratie van zijn geniale plan

Uitzichtloze situatie
Intussen schiet de strijd tegen de opwarming van de aarde voor geen meter op. Onlangs zagen we nog hoe de EU strengere milieu-eisen aan de auto-industrie laat varen. En dat de regeringen van Duitsland, Engeland en Frankrijk hun burgers en boeren uit angst voor een electorale afstraffing niet durven op te zadelen met maatregelen die een bedreiging vormen voor de levensstijl van de middenklasse. Steen- en bruinkoolmijnen gonzen van activiteit, oliepompen slurpen onverminderd voort. De situatie is uitzichtloos. Inmiddels is het zelfs zover gekomen dat climate engineering als serieuze optie wordt overwogen.

Ei van Columbus
Climate engineering is het verzamelwoord voor methodes om de aarde tegen de zon te beschermen. Bijvoorbeeld door wolken of spiegeltjes in de atmosfeer te brengen die het zonlicht afketsen. Of een zonwerend doek ter grootte van Europa buiten de atmosfeer met de aarde mee te laten draaien. Dat ondanks de grote risico’s en astronomische kosten serieus wordt nagedacht over dit soort projecten bewijst hoe hoog de nood is gestegen. En dat biedt eindelijk een kans voor Groenebeeckes ei van Columbus: een simpele, risicoloze oplossing die desgewenst teruggedraaid kan worden. Climate engineering in optima forma.

Prof. Van Groenebeecke

Grenzeloze ijdelheid
Bij het team rondom Groenebeecke zitten dieptepsychologen en communicatie-experts van topniveau die met het lumineuze idee kwamen om de machtigste tegenstander van klimaatmaatregelen voor hun plan te winnen. Trump dus, de toekomstige Amerikaanse president, wiens grenzeloze ijdelheid zijn achilleshiel is. Toen het na lang aandringen en meerdere mislukte pogingen lukte toegang tot hem te krijgen was het pleit snel beslecht. Tijdens een bespreking in Mar-a-Lago kreeg Trump snel in de gaten dat hij zich onsterfelijk kan maken. Het enige dat hem daarvoor te doen staat is als president geld beschikbaar stellen. Dat gaat hij doen – het kost hemzelf immers niks.

Redder der mensheid

Machteloze democratieën
Trump zal zich na zijn tweede aantreden niet meer laten wegstemmen. Hij zal de Amerikaanse democratie verpulveren en blijft president voor het leven. Met een SMO (Special Military Operation) valt hij Gabon binnen om op de Afrikaanse evenaar het reddingsplan van de aarde uit te voeren. Oekraïne en de NAVO laat hij aan hun lot over. Rusland rolt Oekraïne op, de West-Europese landen gaan over op een oorlogseconomie en zetten hun democratieën in de ijskast. Van Groenebeecke ziet dit allemaal aankomen, maar acht het onvermijdelijk. “Democratische regeringen zijn machteloos gebleken om het klimaatprobleem op te lossen. Wat wilt ge, democratisch ten onder gaan of onder autoritaire regimes de wereld redden? Het antwoord ligt voor de hand. Jammer, maar wat het zwaarst is moet het zwaarst wegen”.

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.