HONGERIGE WOLF BEWEEGT FRIESE SCHAPENBOEREN TOT MINI-FREXIT

Een groep Friese schapenboeren wil een hek om hun provincie om de wolf te weren. Dat kondigden ze onlangs aan in Nieuwspoort. Dit plan past wel bij Friesland, dat toch al de neiging heeft zich af te zonderen van de rest van het land. Ooit vond de Friese VVV als knipoog naar dit karaktertrekje het Friese paspoort uit. Het werd publicitair een groot succes. Dat kun je van dat hek niet zeggen. Eerder moet je constateren dat de wolf deze Friezen in de bol is geslagen.

Wolven rukken op in Nederland. Ons land zou ons land niet zijn als daarover al niet meteen een belangrijke nota was geproduceerd: Het Wolvenplan Nederland. Hierin hebben de gezamenlijke provincies uitgewerkt wat ze moeten doen als de wolf komt. Dat is nog niet zo simpel, want de wolf is een internationaal beschermd dier (verdrag van Bern, Habitatrichtlijn). Je mag hem alleen bij hoge uitzondering doden, vangen of verstoren. Sterker nog, als overheid word je geacht de loper voor hem uit te leggen. In Nederland zijn we derhalve officieel heel blij met de wolf.

Toeval?
Wolven eten van nature het liefst hoefdieren: reeën, edelherten, wilde zwijnen en damherten. Vooral reeën zijn het haasje. Maar ook schapen versmaden ze niet. Dat is treurig voor de schapenboeren, die zo hun inkomens zien verdwijnen in de wolvenmuilen. Het was dan ook een Fryske schapenboer die al in juni vorig jaar in provinciale staten van Friesland een motie indiende om de wolf te weren. Een krappe meerderheid van VVD, CDA, FvD en PVV kreeg die aangenomen. Het zijn precies de partijen die ook het sterkst gekant zijn tegen de komst van asielzoekers. Toeval?
Hiermee onttrekken de staten zich aan het wolvenplan. Een status aparte, zeg maar mini-Frexit. Motie-indiener Marten Dijkstra van de VVD ziet drie mogelijkheden: een hek, alle wolven doodschieten of ze vangen en uitzetten in de Alpen of de Poolse oerbossen. Ik geloof beslist dat Knir, Knar en Knor bij de volgende statenverkiezingen op Dijkstra gaan stemmen, want die geloven nog in sprookjes.

Knir, Knar en Knor hebben de motie-Dijkstra ontvangen

Zubziedzjuh
Gedeputeerde staten van Friesland zien geen heil in de motie, en al helemaal niet in een hek, waarmee de provincie zich onsterfelijk belachelijk zou maken. Maar daar trekken de schapenboeren, verenigd in de Stichting Wolvenhek Fryslân, zich niets van aan. Ze hebben al een crowdfundingsactie opgezet om dat hek te bekostigen, want zelf willen ze het uiteraard niet betalen. Dat zouden ze wel moeten doen als ze zelf een hek om hun eigen schapenland zouden zetten, zoals het Wolvenplan suggereert. Op zich niet zo’n gek idee, als je weet dat nu al jaarlijks duizenden schapen in Nederland worden gekild door de vos (een studie heeft het over 4000-13000, wat een erg ruime marge is). Ze ’s nachts ophokken of er een vervaarlijke waakhond bij zetten kan ook. Als ze het een beetje vriendelijk vragen doet de provincie er vast wel wat subsydzje bij (spreek uit: zubziedzjuh).

Schapenboer Marten Dijkstra

WRRRRRRRRRRRR
Maar goed, dat Stichtingshek moet van Lauwersoog tot Lemmer lopen, met de klok mee. Friesland is dan voor de wolf alleen nog over het IJsselmeer, het Wad en de Afsluitdijk te bereiken. Kunnen wolven om een hek heen zwemmen, zelfs als dat een stuk het water insteekt? Ik ben bang van wel. Het lukt ze vast ook wel om de Afsluitdijk te tackelen. Met zo’n hek moet je forse wolfwerende wildroosters in de wegen leggen. ‘WRRRRRRRRRRR’, aldus het wildrooster als je het in je auto passeert. Weet je meteen dat je in Friesland bent. Of er uit.

Over het hek ermee…

Verdomd sneu
Het is evenwel verdomd sneu voor andere wilde dieren, die in tegenstelling tot die misselijke wolven in al hun onschuld de provincie in en uit willen wandelen. Je zal maar een edelhert in het Drents Friese Wold zijn. Mannetje op pad in Drenthe, vrouwtje doet even een boodschap in Friesland. Is er net een hek aangelegd als hij terug wil. Het lijkt verdorie wel Berlijn ten tijde van de Berlijnse muur. Kortom: waardeloos idee, temeer daar het concept van de Ecologische Hoofd Structuur, tegenwoordig Natuur Netwerk Nederland geheten, er mee om zeep wordt gebracht.

Win-win
In Oost-Groningen ligt een gehucht genaamd Hongerige Wolf. Dat is dichter bij dan de Poolse oerbossen of de Alpen. Het is een leeg gebied, vooral als je de bevolking evacueert. Daar zullen Friezen als Dijkstra en de mannen van de Stichting Wolvenhek geen moeite mee hebben. Dan kunnen we daar de wolven naar toe leiden, bijvoorbeeld met brede sporen schapenbloed. Zo ontstaat een wolvenreservaat met een veel kleiner en goedkoper hek, waar we dagelijks enkele tientallen schapen overheen kieperen. Fryske schapen eerst, kassa voor de Friese schapenhouders. Derhalve durf ik te gewagen van een win-win-situatie voor zowel schapenboer als wolf. En vergeet niet onze prachtige reetjes. Dit is natuurlijk een volslagen idioot plan, maar wat wil je, ik ben zelf ook een Fries.

Hongerige Wolf

Rare jongens
De oude Romeinen hielden evenmin als de Friese schapenboeren van de wolf. Ze bezigden het spreekwoord: ‘de mens is de mens een wolf’. Toch vreemd, want het was een wolvin die zich ontfermde over de arme schaapjes Romulus en Remus, de tweelingbaby die moederziel alleen aan de oever van de Tiber was achtergelaten. De jongens stichtten later Rome en werden daarmee de grondleggers van het Romeinse rijk. Daarna sloeg de een de ander dood. Iets meer egards jegens juist dit dier was in Rome op zijn plaats geweest. Het spreekwoord had moeten luiden: homo homini homo est, de mens is de mens een mens. Homo lupo homo est zou ook kunnen. Rare jongens, die Romeinen.

Dit beeld in Rome bewijst overtuigend dat een wolf de stichters van Rome heeft gezoogd.

2 reacties

  • Johan Boelman op 27 januari 2021 om 12:49
  • Reageer

  Het loopt wel ‘los’ denk ik……

  • e edelenbosch op 22 januari 2021 om 19:13
  • Reageer

  Rare jongens die Friezen

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.