HEEFT OUD-CDA-VOORZITTER RUTH PEETOOM IN HAAR NIEUWE BAANTJE HET LICHT GEZIEN?

Het heeft er de schijn van dat dominee Ruth Peetoom, voormalige voorzitter van het CDA, zich plotseling heeft bekeerd tot voorvechter van natuur en milieu. Heeft zich Groot Nieuws aan de predikante geopenbaard? Helemaal duidelijk wordt het niet, dus eerst zien, dan pas geloven.

Partijkantoor van het CDA? Foto: Hollandse Gronden

Laatst kwam ik op de gevel van een voormalige boerenhoeve de naam Rundervreugd tegen.
Je kunt er donder op zeggen dat de vreugd hier niet tussen de hoorns zat, maar tussen de oren van de boer en alles wat meelift met zijn verdienmodel: slachterijen, zuivel- en voederindustrie, kunstmest- en bestrijdingsmiddelenleveranciers, verzekeringsmaatschappijen, banken, transportondernemingen. En uiteraard het CDA.

Partij van de Rundervreugd
Hoeve Rundervreugd had het partijkantoor van het CDA kunnen zijn. Het CDA is bij uitstek de politieke partij van de rundervreugd, als je die term breed trekt naar de hele agrarische sector. Decennialang heeft de zelfbenoemde rentmeesterpartij de boeren de hand boven het hoofd gehouden. Deze valse rentmeesters weten al heel lang dat onze landbouw onhoudbaar is met z’n overvloed aan mest, gif, ammoniak, kunstmatig lage grondwaterstanden, inklinkende bodem, z’n verwoestend zware machines en noodlottige gevolgen voor de natuur, milieu en landschap. Maar kritiek beantwoordt de Partij van de Rundervreugd steevast met gepoch op de fijne biefstukjes op ons bord en de kolossale exportinkomsten. Bioboeren die proberen het zorgvuldiger te doen zetten ze graag weg als sukkels zonder realiteitszin.
Nu het zo langzamerhand ook voor onze onnavolgbare rentmeesters onontkoombaar wordt dat het mes er in moet laten ze de ChristenUnie en D66 het vuile werk opknappen. Toen het dappere D66-kamerlid Tjeerd de Groot zei dat de veestapel met de helft terug moet, was de reactie van het CDA dat dat soort opmerkingen niet helpt.
Nee, dan de rundervreugd.

Henk Bleker beleeft vreugde aan runderhandel en -transport.(foto: Bing)

Stelletje veganisten
Henk Bleker is een uitgesproken exponent van CDA-rundervreugd. Op het Malieveld zweepte hij de protesterende boeren op: ‘Laat je niet intimideren door een stelletje veganisten’. Hij was toen behalve demagoog ook al voorzitter van Vee&Logistiek Nederland, zoals bekend een belangenclub voor superblije runderen. Enige jaren daarvoor snoeide hij als staatssecretaris van landbouw en natuur rücksichstlos in de natuurbudgetten. De boeren vonden het prachtig, de natuurbeschermers zitten nu nog na te suizen van de klap.

Voorbij de rundervreugd: de immer blije Ruth Peetoom met haar milieuvriendelijke fiets.

Pin up Ruth
In die tijd was dominee Peetoom CDA-voorzitter. Ze moest vrede stichten in de partij na een interne strijd over de vraag of Wilders een geschikte coalitiepartner was of niet. Dat schijnt haar aardig gelukt te zijn. Tegenwoordig zien we haar terug als pin up in een stortvloed van advertenties in de NDC-bladen voor een nieuw tijdschrift, genaamd Het Goede Leven. Dat tijdschrift is een kindje van het Fries Dagblad, na de Leeuwarder Courant en het Dagblad van het Noorden de derde NDC-krant. Het Fries Dagblad was ooit verschrikkelijk gereformeerd, maar is nu modern christelijk. Zo ook Het Goede Leven.
Peetoom moet het blad leven inblazen en presenteert zich als ‘ambassadeur’. In dit nieuwe baantje laat ze zich wezenloze reclameteksten in de mond leggen die nergens concreet worden. Zo moeten we bijvoorbeeld, ik citeer, ‘de juiste keuzes maken, omdat het nu meer dan ooit de tijd is om na te denken over morgen. Voor de samenleving, de natuur, het milieu.’

Blij dat te horen. De juiste keuzes, wie zou er niet vóór zijn? Maar wat zijn precies die juiste keuzes? Het is alvast iets dat natuur en milieu nu genoemd worden. Tijdens Blekers breekwerk hoorden we Ruth Peetoom en de rest van het CDA daar niet over. Te druk met het redden van hun runderpartij. Heeft mevrouw Peetoom het licht gezien? Zat ze achteraf gezien bij de verkeerde club, destijds? Of zijn die juiste keuzes nog steeds de oude keuzes?

Bij een gezellig kopje koffie doet onze predikante uit de doeken wat Het Goede Leven inhoudt. Veel wijzer word je er niet van.

Ik ben bang dat ze nog altijd lid is van de vereniging van schijnheilige rentmeesters met hun oogkleppen, hun pappen en nathouden, hun op de rem trappen, hun gespuit en gesproei, hun vetmesten, vermesten en natuur verpesten. Kom op, dominee, treedt uit de mist en verkondig ons: wat zijn tegenwoordig uw ‘juiste keuzes’?

Beetje stiekem
De reclamecampagne voor Het Goede Leven heeft iets stiekems. Zorgvuldig blijft de christelijke achtergrond op, inderdaad, de achtergrond. Terwijl het daar natuurlijk om begonnen is. Als je het blad googelt wordt alles wel duidelijk, maar in de advertenties reppen ze er niet van. Behalve in één advertentie waarop de cover van het zomernummer afgedrukt staat. Met daarop de tekst: De hele zomer doen, denken, geloven en genieten! Eerst doen dus, dan denken, dan, terloops, zo’n beetje tussen neus en lippen, geloven.
Een hele zomer lang maar liefst. Je wordt er stil van. Was dat even genieten.

f

1 reactie

    • Menno Samplonius op 11 september 2020 om 18:09
    • Reageer

    Prachtig stuk. Onan zou zomaar zijn heil gezocht kunnen hebben in de fatale bestemming van de lemming. In onze nationale beroepengids staat de rentmeester redelijk prozaïsch omschreven: een Rentmeester verwerft, beheert en taxeert goederen, en dan met name onroerend goed. Bij alle vraagstukken over ontroerend goed (het staat er echt zo) is een gespecialiseerd vastgoeddeskundige nodig. De Rentmeester geeft advies over onder andere grondzaken, onteigeningen, gebiedsontwikkeling, grondbeleid, overdracht van eigendom en bestemmingswijzigingen. Die rentmeesterzaken waren nou net jarenlang in de desastreuze handen van onze grootste gristenpartij het CDA. De woekeraars in ons milieu lopen nog altijd vrij rond in hun tempel van hypocrisie. De Here Jezus met zweepje lijkt nog ver weg dus de zalvende ontroering zal op dit vlak de toon blijven zetten bij onze CDA-zusters en -broeders. Het CDA is en blijft de Farmers Defence Force.

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.