DOORBRAAK UKKEL UNIVERSITY BIEDT ZICHT OP TIJDREIZEN EN EEUWIG LEVEN

De Vlaamse fysicus Willie Vandevervilderstraete ontvangt ons allerhartelijkst in zijn werkkamer bij Ukkel University. “Ge komt niet vergeefs hierheen gereisd, al zult ge niet kunnen bevatten wat ik u ga vertellen. We hebben een spectaculaire doorbraak bereikt met ons onderzoek naar kleine deeltjes en hebben besloten Zijzee de wereldprimeur te gunnen.”

Eigenlijk had prof.dr.ir. Vandevervilderstraete nog niet naar buiten willen treden met zijn revolutionaire nieuws, maar een artikel in de Volkskrant van 22 oktober jl. bracht hem op andere gedachten. “Daar vertelde onze zeer gewaardeerde collega Juan Rojo van de VU dat hij charmquarks heeft ontdekt. Dat zijn onderdeeltjes van protonen die gek genoeg zwaarder zijn dan de protonen zelf. Hij wijst op een stekelige bolster op zijn bureau waarin twee tamme kastanjes liggen te glanzen.”

“Het is alsof je deze bolster met kastanjes weegt, en daarna één kastanje eruit peutert, die dan apart zwaarder blijkt te zijn dan het geheel toen hij er nog in zat. Bizar, nietwaar? Zoiets hielden we ooit zelfs in de kwantummechanica voor onmogelijk. Maar wij in Ukkel wisten dit al lang, doch hebben het onder den kasket gehouden.”

Kasket

Integer
Waarom?
“Omdat we het pas wilden presenteren samen met een paar veel aanzienlijker vondsten van sub-protonaire aard. Hiermee zetten we de wetenschap op de kop. Volgende maand verschijnt ons artikel dienaangaande in Science. Maar Zijzee gaat voor, omdat ge diepe indruk heeft gemaakt met uw artikelen over de bevindingen van onze universiteit inzake buitenbaarmoederlijk draagvaderschap en de verplaatsing van de aarde naar een ruimere baan om de zon teneinde de opwarming tegen te gaan. Ge hebt deze ingewikkelde materie in eenvoudige taal integer beschreven zonder de complexiteit geweld aan te doen en daarmee alom bewondering afgedwongen in Ukkel. Chapeau, chapeau!”

Chapeau

Rojo-deeltje
“Voor ik verder ga wil ik nadrukkelijk wijzen op de bijdragen van mijn Amerikaanse collega’s uit Princeton en Cambridge. Zonder hun medewerking waren we nooit zo ver gevorderd. Ewel terzake. Ge zijt er naar ik aanneem mee bekend dat in de kwantummechanica kleine deeltjes bestaan die op twee plaatsen tegelijk kunnen zijn. Niet te bevatten, maar waar en inmiddels klassieke kennis. Nu hebben we dan dat Rojo-deeltje uit de Volkskrant, we gunnen hem de eer en om ons part zelfs de Nobelprijs, al waren wij eerder en bevreemdt het ons dat hij zijn zogenaamde ontdekking zo verscholen ergens achterin een Volkskrant-artikel brengt. Als je zo’n ontdekking hebt gedaan dan schreeuw je dat toch van de voorpagina’s, zou je zeggen. Dan is publicatie in Zijzee wel het minste.”

Volquarks
“Nee, ik heb zo mijn twijfels of het wel zijn eigen vondst is. Het zou me niet verbazen als hij op slinkse wijze kennis heeft verkregen van onze vindingen. Maar ik wil niets suggereren. Wij intussen, en nu opgelet, hebben in protonen charmquarks aangetroffen die we hebben omgedoopt tot volquarks. Dat zijn elementaire deeltjes die hetzelfde soortgelijk gewicht hebben als de rest van het moederproton, maar als je ze er uit haalt een groter volume hebben. Het is alsof een moeder een baby baart die groter is dan zijzelve. Hoe is dat nondeju mogelijk? En dit is nog niets vergeleken bij onze volgende ontdekking.”

Zijzee heeft even tijd nodig om dit wonder te kunnen bevatten. Vandevervilderstraete: “Dat vol in volquarks moet ge dus niet zien als vol in volle kwark naast magere kwark, maar als een samentrekking van volume en quark. Vat ge?”
Juist ja.

Temporaalquark
”Maar nu begint het pas. Want als klap op de vuurpijl hebben we de temporaalquark ontdekt. Deze bevindt zich, schrik niet, tegelijkertijd op een plaats in het heden en een plaats in het verleden. Dat hebben we ontdekt dankzij onze hyper-proton-collider, die we hier dankzij een miljardenbijdrage van Elon Musk hebben kunnen bouwen. Weet ge waarom Musk zoveel vertrouwen in ons heeft? Welnu, hij had uw artikelen over onze universiteit gelezen. Valt het frankske nu?”

Het frankske valt

Nou, wel wat betreft Musk, maar van die temporaalquark snappen we nog niks.

Onsterfelijkheid
Vandevervilderstraete is vol begrip. “Het is ook niet simpel. Let op! We hebben een quark uit een proton gepeuteriseerd en gemarkeerd. We hebben er als het ware een rugnummer in gegraveerd. Daarna hebben we die gemarkeerde quark in strenge isolatie geplaatst en vernietigd. De dag daarop hebben we datzelfde proton, maar dan uiteraard minus die gemarkeerde quark, opnieuw in de onze hyper-proton-collider gestopt. Wat bleek? De gemarkeerde quark kwam opnieuw tevoorschijn. Onmiskenbaar door zijn markering. Het ding bestond toch niet meer? Toch bestaat het. Het bestond en bestaat tegelijk.”
Vandevervilderstraete loopt nu rood aan van opwinding. “Begrijpt ge? Dit slaat alles wat we tot dusver gezien hadden. We hebben het experiment talloze malen herhaald met steeds hetzelfde resultaat, ook in aanwezigheid van onze Amerikaanse collega’s. Als we dit verschijnsel leren hanteren opent het misschien zelfs de poort naar tijdreizen. Naar onsterfelijkheid zelfs!”

Rechtsstaat
Het duizelt Zijzee. “Ik kan het niet bevatten.”
“Laat maar even bezinken”, zegt Vandevervilderstraete, alweer gekalmeerd. “Realiseert ge zich hoe rechtvaardig het is dat deze vondst juist hier bij ons in Vlaanderen is gedaan? Hier ligt de bakermat van de stripcultuur, waarin al lang gewerkt wordt met tijdreizen. Denk maar aan de teletijdmachine van collega Barabas uit Suske en Wiske. Daar hebben onze vrienden van de Kunsthistorische Faculteit ons op gewezen. Kijk, dat is het voordeel van onze multidisciplinaire aanpak hier in Ukkel. We doen nooit iets zonder betrokkenheid van alle vakgroepen. Collega’s van de Juridische Faculteit hebben tien jaar geleden al gewaarschuwd dat wij fysici de rechtsstaat op de tocht zetten toen was ontdekt dat quarks op twee plaatsen tegelijk kunnen zijn. Intussen weten we dat elektronen dat zelfs kunnen. Hoe lang zal het nog duren of mensen verstaan het kunstje ook? Hoe kun je dan ooit nog bewijzen dat een misdadiger aanwezig was op plaats delict als je kunt manipuleren dat hij tegelijk elders was? Wie was waar? Voer voor ethici. Maar we gaan voort. Avancer, avancer, zo werkt nu eenmaal de wetenschap.”

Volkskrant 22-10-2022

Zwaartekracht
Zullen we deze verschijnselen die alle natuurwetten tarten ooit doorgronden?
“Nee, dat geloof ik niet. Is ook niet nodig. Niemand snapt wat het wezen is van de zwaartekracht, maar toch werken we er mee. We zijn niet zo naïef als onze collega Juan Rojo van de VU. Die gaat de komende tien jaar zitten wachten op een electron-ion-collider die in de staat New York wordt gebouwd. Hij verwacht dat we met dat ding de diepste geheimen leren kennen van de protonen. Toen we dat zagen hebben we hier danig de dijkens gekletst altezaam. Ha, was dat gieren! Immers als er één ding zeker en vast staat in de fysica, dan is het dat er achter elk ontsluierd geheim een nieuw geheim schuilt.”

Correctie
De Zijzee-artikelen waar prof. Willie Vandevervilderstraete zo complimenteus naar verwees verschenen op 12 november 2021 (Ventieleke aan aardbol redt ons uit de broeikascrisis) en 16 oktober 2020 (Belg baart als eerste man ter wereld een kind). Anders dan de professor beweerde ging dat artikel niet over buitenbaarmoederlijk draagvaderschap maar over baarmoedertransplantaties naar mannen.

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.