BBB’ERS ZIJN ONTEVREDEN, VERRE VAN LEEG EN DUBBEL EERLIJK

Pas na de verkiezingen van vorige week heb ik het verkiezingsprogramma van de BoerBurgerBeweging gelezen, zodat ik toen pas kennis nam van Carolines ‘eerlijke verhaal’. Mosterd na de maaltijd dus, maar die mosterd komt vast nog van pas bij de volgende maaltijd, die vermoedelijk niet lang op zich laat wachten.

‘Het eerlijke verhaal’ is in politieke debatten een standaard-cliché. Politici gebruiken het om tegenstanders zwart te maken. Politicus A heeft net iets beweerd, waarop B zegt: Nee A, het eerlijke verhaal is dat…. Waarmee B impliceert dat A loog.
Na een paar keer is die stijlfiguur niet meer om aan te horen.
Haagse politieke spelletjes. Bah! Het valt me dus dik tegen dat een partij die zich afzet tegen Den Haag haar verkiezingsprogramma ook ophangt aan zo’n ‘eerlijk verhaal’.

BBB is zelfs dubbel eerlijk
Het eerlijke relaas gaat in dit geval over onze voedselproductie; de BBB werpt zich daarbij op als kampioen van ‘eerlijk voedsel’, zoals onze boeren dat leveren. De BBB is dus zelfs dubbel eerlijk.
Wat er eerlijk kan zijn aan voedsel maakt het verkiezingsprogramma niet duidelijk, maar voor de BBB staat als een paal boven water wat het effect ervan is: eerlijk voedsel resulteert in een gezonde bodem, gezonde planten, gezonde dieren, gezonde boeren, gezonde burgers, een gezonde economie, gezond onderwijs en een gezonde maatschappij.
Alles en iedereen blakend gezond, het kan niet op. Waarom doet dit me denken aan ‘geen gezeik, iedereen rijk’ van Koot en Bie’ s Tegenpartij?

Bij de volgende verkiezingen mag u vast weer een vorkje meeprikken .

Gezond verstand
En wie zorgen voor al dat eerlijke voedsel? De Nederlandse boeren en tuinders vanzelfsprekend. Daarom mag hun geen strobreed in de weg worden gelegd. Gezeten op hun zware tractoren houden ze gif spuitend en mest injecterend de bodem gezond (‘Sinds de komst van gewasbeschermingsmiddelen is er in Europa geen hongersnood meer’, aldus het verkiezingsprogramma). Intensief veehoudend en antibiotica sproeiend houden ze de opgehokte levende have gezond (verkiezingsprogramma: ‘Antibioticareductie is een goed streven, maar de zucht naar steeds minder antibioticagebruik mag nooit leiden tot verminderd dierenwelzijn’. Hier pleng ik ontroerd een traantje). De levende speklappen bij hun transport naar de slachterijen: ook oergezond. Hoe de boeren daarnaast ook nog het onderwijs gezond houden laat het verkiezingsprogramma in de nitraatbezwangerde lucht hangen, maar dat snapt iedereen zo ook wel met z’n gezonde verstand.

Uniek
Gezond verstand is dat andere sleutelbegrip uit het verkiezingsprogramma. ‘Gezond verstand voor een gezond platteland’, heet het. U moet weten dat ons land wereldwijd bekend staat om zijn unieke landschap. Om dat te behouden zijn onze voedsel- en bloementelers, boeren, tuinders, vissers en jagers essentieel. ‘Zij onderhouden dit unieke landschap immers al eeuwen’.
Persoonlijk weet ik niet hoe uniek het Nederlandse landschap eeuwen geleden was, maar het zag er beslist anders uit dan wat tegenwoordig tijdens een autoritje aan ons voorbij flitst aan kale groene vlaktes, kaarsrechte watergangen en grijze blokkendozen. Dat is pas uniek. Dus inderdaad: houen zo.

Uit het verkiezingsprogramma:

Nieuwe plattelanders en nieuwe kamerleden moeten een verplichte inboeringscursus volgen.’ Wat is dit? Een avondje daldeejen in een zuipkeet?

Weldaden
Ik geloof meteen dat de vissers een belangwekkende rol vervullen bij ons landschapsonderhoud, al blijft in nevelen gehuld hoe. De BBB gaat vlot aan dit raadsel voorbij door de boeren en tuinders uit te roepen tot de exclusieve rentmeesters van de regio. Zíj zijn het die zorgen voor werkgelegenheid, economie, toerisme, recreatie, landschapsbeheer, natuurbeheer en vooral sociale binding op het platteland. Al weer kunnen de weldaden waarmee deze duizendpoten ons overladen niet op. Nemen ze niet teveel hooi op hun vork? Zoveel boeren zijn er nou ook weer niet.

Verdienmodel
Ik keek wel een beetje op van die sociale cohesie. Zelf woon ik ook op het platteland, maar bij ons staan de boeren en burgers met de ruggen naar elkaar vanwege de windmolens die de boeren ons burgers als bij overval door de strot hebben gedrukt. Ook dat van dat natuurbeheer verbaasde me, maar gelukkig kan ik dat na een zorgvuldige studie van het verkiezingsprogramma toch nog begrijpen. De boeren zorgen namelijk voor bloeiende akkerranden met bijen en andere insecten. Daar moeten ze ter compensatie van de gemaakte kosten wel geld voor hebben. Het lijkt me een mooi verdienmodel: eerst de natuur doodspuiten, daarna weer een beetje tot leven wekken en de kosten daarvan verhalen op derden.

Uit het verkiezingsprogramma:

De stemgerechtigde leeftijd wordt niet verlaagd tot 16 jaar, omdat het risico dat politieke partijen kinderen lokken met mooie praatjes te groot is.’

Ongekende weelde
U kent natuurlijk J.C. Bloem, die dichtte dat natuur er is voor tevredenen en legen, en dat natuur in dit land een stukje bos is niet groter dan een krant. Ik maak me sterk dat ook de BBB’ers geïnspireerd zijn door Bloems klassieke regels, die ze uiteraard kennen dankzij het voortreffelijke onderwijs dat ze hebben genoten na het nuttigen van al dat eerlijke voedsel.
Vergeleken bij Bloems krant zijn die bloeiende akkerranden een ongekende weelde. Meer natuur vinden Caroline en haar aanhang dan ook overbodig, ontevreden en verre van leeg als ze zijn. Daarom wil de partij geen nieuwe natuurgebieden, maar wel bestaande afschaffen of inkrimpen.

Kalk erover
Ook pal naast natuurgebieden geldt geen genade en mag de boer onbekommerd doen wat zijn gezonde verstand hem ingeeft. Mocht dat verzuurde natuur opleveren dan heeft de BBB daarvoor een simpel recept: kalk erover. Zo bestrijden de boeren immers al eeuwen de verzuring van hun eigen gronden. Logisch dat de stikstofregels kunnen worden afgeschaft. Trouwens, als alle vee, alle verkeer, alle mensen, luchtvaart en industrie uit Nederland zijn verdwenen, dan nog is volgens het gezonde BBB-verstand de stikstofneerslag in onze natuurgebieden te hoog. Een geniaal excuus om niks te hoeven doen, zelfs om extra gas te geven. Daarom gaan we als het aan de BBB ligt meer snelwegen aanleggen en weer 130 rijden. Dit is naast de wens om het Nationaal Klimaatakkoord te schrappen haar enige bijdrage aan de CO2-discussie.

Vroeger had de oude Mac zelf een boerderij, maar tegenwoordig verkoopt hij hamburgers. Dat vlees koopt hij niet in bij Nederlandse boeren. Voldoet het wel aan onze hoge productienormen?

Tip voor onze boeren
Voorlopig laat ik het hier even bij, want het verkiezingsprogramma bevat teveel moois voor dit korte bestek. Vooruit: nog één dingetje dan. De BBB wil de import verbieden van voedsel dat niet voldoet aan de Nederlandse productienormen. Een prima plan. Als het zover is heb ik een mooie tip voor onze boeren: schroef onze normen zo hoog mogelijk op en ga allemaal biologisch boeren. Dan komt er geen import meer aan te pas, hebben we veel meer boeren nodig en lopen ze allemaal binnen.

3 reacties

  • Martin Koster op 25 maart 2023 om 10:42
  • Reageer

  De afgelopen tijd zonk mij de moed in de klompen. Een vers lidmaatschap van De Partij voor de Dieren hield mij nog op de been. En dit stukje van jou Piter helpt mij er weer helemaal bovenop. Zo bestrijd je dus de vijand.
  Dank, dank!

  • Boudewijn op 24 maart 2023 om 12:49
  • Reageer

  De Nederlandse boeren maken nog geen vier procent van de bevolking uit. Zij produceren voor het overgrote deel voor afnemers in andere landen. En het vreten voor hun vee komt ook weer uit verre landen, met scheepladingen vol. De mest van die beesten wordt nu uitgereden over de akkers die na de oogst de winter mochten doorkomen met gesubsidieerd groen om stikstof te binden, maar nu binnen twee dagen bruin zullen kleuren.
  Na opkomst van het nieuwe gewas zal de mest weer overal op het platte land in slecht afgedekte mestopslag worden opgeslagen met alle uitstoot van dien om tenslotte met opnieuw subsidie in enorme vergistingscentrales verwerkt te worden tot ‘biogas’ en kunstmest. Overal in het land hebben burgers last van de stank en ongezonde lucht die die vergisting met zich mee brengt, om het nog niet te hebben over de gevolgen voor het milieu.
  En de boeren maar roepen: no farm no food. Hoe lang moet het nog duren voor het kwartje bij hen en al die misleide BBB-stemmers valt dat deze hele productieketen een achterhaald verdienmodel is dat ons kleine landje onverbiddelijk naar de ratsmodee helpt als ze ermee door blijven gaan?

  Reactie Zijzee: Op een beroepsbevolking van ongeveer 10 miljoen mensen tellen we ongeveer 50.000 boeren, als we per boerenbedrijf 1 boer rekenen. Die 4% van de bevolking halen ze dus bij lange na niet.

  • Annemiek op 24 maart 2023 om 10:59
  • Reageer

  Willen de boeren ook uit de Europese Unie….want hoe gaan ze dan doen ivm regelgeving?
  Nexit….

  Reactie Zijzee: Nee, dat willen ze niet. Ze kijken wel uit met al die Europese landbouwsubsidies.

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.