ALS HET GEEN WONDER WAS ZOU JE HET NIET GELOVEN

Briljante timing! Terwijl ondermijnende krachten gestaag bezig zijn ons volk die ene Sint af te pakken geeft de katholieke kerk ons er een andere Sint voor terug. De paus had het niet beter kunnen bedenken.

Sint Titus in plaats van Sint Nicolaas. Vooral de blokkeerfriezen van Jenny Douwes kunnen blij zijn. Want de nieuwe heilige is niet alleen Nederlander, hij is zelfs Fries. En wat voor een! Mede-oprichter van de Fryske Akademy en ijveraar voor Friese les op school. Zijn heiligverklaring is een balsem voor de ziel van alle echte Friezen. Als ze maar niet zo stom zijn om te denken dat de nieuwe Sint ook Zwarte Pieten nodig heeft. Ik ben er niet helemaal gerust op.

Jenny Douwes

Wonder
Titus Brandsma heeft zijn nieuwe status meer dan verdiend aan zijn onberispelijke gedrag tijdens de tweede wereldoorlog. Hij kwam op voor de joden en bekocht dit met zijn leven. Helaas kun je daar niet heilig mee worden, maar slechts zalig. Voor de heiligenstatus moet je een wonder hebben verricht. Eerst zalig, dan een wonder, dan pas heilig, dat is de volgorde.

Titus Brandsma

Goud
Titus Brandsma was 36 jaar geleden al zalig verklaard. Hij dankt zijn promotie aan zijn genezing van een Amerikaanse priester die dagelijks tot hem bad met in zijn hand een gouden kaarsenstandaard waarin een stuk habijt van Brandsma zat verpakt. Je verzint het niet. De man was ongeneeslijk ziek en ten dode opgeschreven tot Brandsma zijn gebeden hoorde en hem genas. Een commissie van katholieke theologen kon niet anders dan concluderen dat hier een wonder was geschied. En paus Franciscus sloot zich hierbij aan.

Franciscus

Vervloekt
Een nuchter mens zou denken dat Brandsma is geheiligd voor iets waar hij part noch deel aan had en niet voor het goede dat hij wel deed. Zit wat in, maar zo werkt dat nu eenmaal niet. Laten we het er op houden dat de katholieke kerk meer kan bevroeden dan er is tussen hemel en aarde. Als het geen wonder was zou je het niet geloven. Hoe Sint Titus er aan gene zijde zelf over denkt weet ik niet, maar het zou me niet verbazen als hij het wonder aan God toeschrijft en niet aan zichzelf. En dat hij in stilte God vervloekt omdat Hij Zijn wonderen zo karig rantsoeneert. Heer, waarom geneest U niet alle mensen, ook zonder onze tussenkomst, als dat zo gemakkelijk gaat? Genees ze van ziekte, honger, machtswellust en oorlogszucht. Gij kunt het! Maar God doet of Hij het niet hoort en draait zich nog eens lekker om in zijn hemelbed.

Jomanda
Nu kun je meer kritische vragen stellen bij die wonderen. Vroeger liep er nog wel eens iemand over het water, werd er brood vermenigvuldigd of verscheen Maria ten tonele. Maar de laatste tijd zijn wonderen steeds van geneeskrachtige aard. Johannes Paulus II, de Poolse paus, werd in 2014 heilig nadat hij twee ongeneeslijk zieken genas die vurig tot hem hadden gebeden. Gelijk met hem werd ook een van zijn ambtsvoorgangers heilig nadat met succes tot hem om genezing was gebeden. Dat was Johannes XXIII. Er wordt wat afgedokterd in de hemel. Niet steeds met succes, ik maak me sterk dat menig ongeneeslijk zieke katholiek zich tot deze dode pausen heeft gewend. Vergeefs! Misschien was daar een reden voor, bijvoorbeeld dat ze niet lang of vurig genoeg hebben gebeden of dat hun levenswandel niet altijd even onberispelijk was. Maar zei Jezus niet: hij die zonder zonde is werpe de eerste steen? Iemand als Jomanda was minder kieskeurig.

….minder kieskeurig…

Lobby
Er leven duizenden heiligen verspreid over de wereld, want wonderen en heiligverklaringen zijn core business van het Vaticaan. De wereld zit opgescheept met wel 81 heilige pausen, bijna een op de drie van allen die het ambt bekleedden. Eén paus echter wil maar niet heilig worden: Pius XII (†1958). In het Vaticaan is een krachtige lobby gaande om het zover te krijgen, maar Pius’ opvolgers hebben hun vrome vingers er tot dusver niet aan willen branden. Pius XII was paus tijdens de oorlog en zijn optreden van toen is omstreden. Volgens tegenstanders zou hij te weinig hebben gedaan om joden te redden. Ook zou hij oorlogsmisdadigers na ‘45 hebben geholpen om naar Argentinië te ontkomen. Zijn aanhang beweert daarentegen dat hij in stilte veel goed heeft gedaan.

…wordt heus nog wel eens heilig…

Gedocumenteerd ongerief
De pro-lobby werd zo sterk dat de algemene verwachting was dat paus Benedictus hem in 2008, vijftig jaar na zijn dood, zalig zou verklaren. Maar die keek wel uit. Hij stond op het punt een dienstreis naar Jeruzalem te maken en wilde geen heibel met Israël. De huidige paus, Franciscus, heeft behoedzaam een nieuwe stap gezet en de pauselijke archieven opengesteld voor naspeuringen naar Pius XII. Is het ver gezocht om te vermoeden dat een grondige inspectie vooraf hem er van heeft verzekerd dat er geen gedocumenteerd ongerief (meer?) tevoorschijn komt en dat daarna niets de zaligverklaring nog in de weg staat? Daarna is een wonder gauw gevonden. Het zal wel weer uitdraaien op doktertje spelen in het hiernamaals.

In het hiernamaals is geavanceerde medische apparatuur niet nodig

Sint Dodo van Haske
Laten we blij zijn met Titus Brandsma, wiens rol in de oorlog onomstreden is. Zijn nagedachtenis is niet besmeurd door kerkpolitiek gekonkel. Maar laat ons ook een moment stilstaan bij twee Friezen die hem in heiligheid zijn voorgegaan. Roem is hun deel tot in alle eeuwigheid amen. Wie kent ze niet: Sint Siardus van Friesland (†1230) en Sint Dodo van Haske (†1231)?

Wie kent hem niet?

3 reacties

  • Menno Samplonius op 7 december 2021 om 19:39
  • Reageer

  Lou de palingboer, wie kent hem niet, beweerde zoals wellicht bekend dat hij de Messias was. Deze onsterfelijke aardbewoner ontwikkelde de zalige gewoonte van het “aanliggen”: vrouwelijke volgelingen mochten enige tijd Lou’s lichaamskracht voelen door zich tegen zijn borst te vlijen. Het was de bedoeling om “in Lou” te komen, een variant op de welbekende onbevlekte ontvangenis. “In Lou” zou iemand pas werkelijk verlost zijn van de duivel. Toen deze onsterfelijke God op 23 maart 1968 toch stierf werd door de volgelingen gepoogd hem weer tot leven te brengen door op hem te gaan liggen om hem zodoende warm te houden en ook urenlang “Lou kom terug!” te roepen. Het bleek ijdele hoop. Een beetje God laat zich niet zien.

  • Jos Riemersma-Tonnaer op 3 december 2021 om 11:53
  • Reageer

  Beste Piter,

  Ooit, door geboorte, behoorde ik door doopsel tot de katholieke kerk.
  Menigmaal, ben ik erg blij dat ik mij daar van losgemaakt heb.
  Menigmaal kan ik mij wel verkneukelen om alle hokus pokus die in
  de loop van mijn jonge jaren tot mij gekomen is.
  Katholiek zijn in het zuiden van het land is in beleving toch
  anders dan in andere delen van het land. Zo doe je in de loop der jaren
  allerlei ervaringen op die je ernstig tot nadenken dwingen.
  Ik bewonder wel jouw speurzin om deze informatie op eeen rijtje te krijgen.
  Ik heb genoten!

  • Dirk Dragstra op 3 december 2021 om 11:32
  • Reageer

  Ho ho, niet zo snel oordelen. Ik citeer:
  ‘… ze was deze hele zwangerschap extreem voorzichtig geweest. Ze had geen enkele perzik aangeraakt zodat de baby niet onder het donshaar zou zitten; ze had geen specerijen en kruiden gebruikt met koken zodat de baby geen sproeten of moedervlekken zou krijgen; ze had niet aan een roos geroken zodat de baby geen wijnvlekken zou hebben (…) Konijnen, ratten, katten, gieren, stekelvarkens, zwerfhonden – die had ze allemaal weten te vermijden met haar blik. (…) En telkens wanneer ze een bedelaar of een lepralijder tegenkwam, of een lijkwagen zag, had ze zich omgedraaid en was ze haastig de andere kant opgelopen (…) en elke nacht had ze met een mes onder haar kussen geslapen om boze geesten af te weren. (…) En dat allemaal om te zorgen dat de baby gezond en wel geboren zou worden’.
  En nog veel meer heilzame toverformules uit de binnenlanden van Turkije verstrekt Elif Shafak in haar ’10 minuten 38 seconden in deze vreemde wereld’. (Nieuw Amsterdam 2020.) Het meisje komt gezond ter wereld. Dus …

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.